Følgende regler er udarbejdet og godkendt af Brugerrådet ved Seniorhuset IPS:

Kriterier for tilskud

Materiale til tovholder

Retningslinjer for gaver september 2020