Følgende regler er udarbejdet og godkendt af Brugerrådet ved Seniorhuset IPS:

Kriterier for tilskud

Materiale til tovholder

Retningslinjer for gaver september 2020

 

Oversigt over aktiviteter, tovholdere og kontaktpersoner

Aktivitet Tovholder Kontaktperson
Caféen Sussie Mary L.
Cykelpiloterne Preben, Kaj og Karsten Kaj
Kiosken Birte Ellen
Voldquilterne Marianne Mary S.
Læsegruppe Kirsten Bent
Whist Bent Bent
Orkis m.m. Bodil og Dorthe Mary S.
Patchwork m.m Alice Mary S.
Billard Svend Ove Mary S.
Gymnastik på gulv Addy Vivian
Stolegymnastik Vivian Vivian
”Kreative piger” Vivian Vivian
Småreparationer af tøj Jette eller Else Vivian
Blomsterpigerne Lilian Ellen V.
Onsdagsquilterne Lissi Grete
Billard Bent
Whist Inger Ellen
Mad for mænd Jon Kaj
Strikkecafe Vivian Vivian
Smykkehold Vagn og Inga Vivian
Billard Bent
Kreative aktiviteter Ingrid og Iris Mary L.
Patchwork m.v. Alice Mary S
Squaredans Inge-Lise Mary L.
Knipling Irismarie Grete