CVR-nummer 36 21 20 39

Bestyrelsesmedlemmer – valgt på stiftende generalforsamling 22. februar 2022:

Mary LarsenFormand

Mary Larsen 

(Aktivitetsforeningen)

Næstformand:

Lasse Jørgensen

(Danske Seniorer)

Kasserer

 Anné Weimer Guldager 

(Gigtforeningen)

Medlem

Birte Eskildsen

(Seniorrådet)

Medlem

Erik Kristensen

(Ældresagen)

Medlem

Inge Mølri Jensen

(Pensionistforeningen af 1938)

Medlem

Kirsten Dyrbjerg Andersen

(HM Pensionisterne)

Sussie Enghøj BruunSussie Enghøj Bruun

(Aktivitetsleder)

Birte Vullum Jensen

(Aktivitetsmedarbejder)

Sekretær/suppleant

Anne Birgitte Rasmussen

(Hjerteforeningen i Fredericia)

Suppleant

Hanne Kramer

(Lillebælt Quilterne)

Referater fra Centerbestyrelsen og Repræsentantskabsmøder

Referat – 8. februar 2019

Referat – 28. februar 2019

Referat af repræsentantskabsmøde marts 2019

Referat inkl konstituering – 21. marts 2019

Referat – 25. april 2019

Referat 23. maj 2019

Referat – 20. juni 2019

Referat 12. september 2019

Referat 10. december 2019

Referat 16. januar 2020

Flg. møder er aflyst på grund af Covid-19 nedlukning:

  • 20. februar
  • 19. marts
  • 16. april
  • 14. maj
  • 18. juni
  • juli ingen møder
  • 20. august

17. september 2020

22. oktober 2020

19. november 2020

17. december – aflyst på grund af Corona

2021:

Januar, februar, marts og april aflyst

20. maj 2021

17. juni 2021 

19. august 2021 – aflyst

16. september 2021

 

21. oktober 2021

November og december – aflyst

Referat fra ordinært  repræsentantskabsmøde 0802 2022

 

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2202 2022