februar 2022

Det har været en lang proces, men nu har Senior- og Handicapudvalget godkendt de nye vedtægter for Seniorhuset. Og der har været afholdt nedenstående møder, hvor nedlæggelse af den tidligere Centerbestyrelse er godkendt og den nye forening SIPS – Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt er stiftet.

Se hvem der blev valgt til bestyrelse m.v.

REFERATER

Referat for stiftende generalforsamling af SIPS 2202 2022

Konstituerende bestyrelsesmøde 7. marts_2022

Bestyrelsesmøde 2903_2022

04_Bestyrelsesmøde 2604_2022

05 Referat 3105 2022_

06_Referat 2806_2022

08_Referat 3008_2022

09 September 2022 – aflyst

10_Referat 2510 2022

11_Referat 29. november 2022)

12_Referat_20. december 2022 (1)

CVR-nummer 36 21 20 39

Bestyrelsesmedlemmer – v algt på stiftende generalforsamling 22. februar 2022:

Mary LarsenFormand

Mary Larsen 

(Brugerrådet)

maggelarsen@gmail.com

Tlf. 5186 2258

 

Næstformand:

Lasse Jørgensen

(Danske Seniorer)

lasjorg48@gmail.com

Tlf. 

Kasserer

 Anné Weimer Guldager 

(Gigtforeningen)

anne.guldager@hotmail.com

Tlf. 

 

Sekretær

Anne Birgitte Rasmussen

(Hjerteforeningen i Fredericia)

fredericia@hjerteforeningen.dk

Tlf.

Medlem

Birte Eskildsen

(Seniorrådet)

biresk1@hotmail.com

Tlf.

Medlem

Erik Kristensen

(Ældresagen)

yek@outlook.dk
Tlf.

 

Medlem

Inge Mølri Jensen

(Pensionistforeningen af 1938)

inge.molri.jensen@gmail.com

Sussie Enghøj BruunSussie Enghøj Bruun

(Aktivitetsleder)

sussie.bruun@fredericia.dk

Tlf. 2211 3254

Birte Vullum Jensen

(Aktivitetsmedarbejder)

birte.v.jensen@fredericia.dk

Suppleant

Hanne Kramer

(Lillebælt Quilterne)

hannekramer@stofanet.dk

Suppleant

Kirsten Dyrbjerg Andersen

kirstendyrbjerg@hotmail.com

 

(HM Pensionisterne)

@

Referater fra Centerbestyrelsen og Repræsentantskabsmøder

Referat – 8. februar 2019

Referat – 28. februar 2019

Referat af repræsentantskabsmøde marts 2019

Referat inkl konstituering – 21. marts 2019

Referat – 25. april 2019

Referat 23. maj 2019

Referat – 20. juni 2019

Referat 12. september 2019

Referat 10. december 2019

Referat 16. januar 2020

Flg. møder er aflyst på grund af Covid-19 nedlukning:

  • 20. februar
  • 19. marts
  • 16. april
  • 14. maj
  • 18. juni
  • juli ingen møder
  • 20. august

17. september 2020

22. oktober 2020

19. november 2020

17. december – aflyst på grund af Corona

2021:

Januar, februar, marts og april aflyst

20. maj 2021

17. juni 2021 

19. august 2021 – aflyst

16. september 2021

 

21. oktober 2021

November og december – aflyst

Referat fra ordinært  repræsentantskabsmøde 0802 2022

 

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2202 2022