Seniorhusets Aktivitetsforening

Vendersgade 4, 7000  Fredericia

CVR-nr.: 39961938 – Mobilepay 72964

mail: seniorhusets.aktivitetsforening@gmail.com

Vedtægter for SAF

Stiftet marts 2022 som afløser for Brugerrådet. Godkendt i Senior- og Socialudvalget den 01-03-2022, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2022 og i Byrådet den 21-03-2022

Referater

Generalforsamling

21. marts_2024

Beretning 2024

Formand

Mary Larsen

Næstformand

Bent Bjerre Jørgensen 

Bestyrelsesmøder

Januar 2024.01.25 

Februar 2024.02.22 

Kasserer:

Ulla-Pia Josefsen 

Medlem

Grete Lehrmann

Bestyrelsesmedlem

Rita Mathiesen

Bestyrelsesmedlem

Bente Vesthede

Bestyrelsesmedlem

Mary Strøager 

Referent/suppleant

Asger Veje

Suppleant

Tommy Lyndegaard

Leder

Sussie Enghøj Bruun

Medarbejderrepræsentant

Vakant