INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
SENIORHUSET I.P. SCHMIDT
Hermed indkaldes foreningerne i Seniorhuset I.P. Schmidt til repræsentantskabsmøde d. 19/3 kl. 19.00 i foredragssalen ifølge vedtægterne.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Optagelse af nye medlemmer.
Centerbestyrelsens beretning til godkendelse.
Centerbestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af gældende kontingent på 400 kr. årligt for foreninger med op til 200 medlemmer og 1000 kr. årligt for foreninger med mere end 200 medlemmer.
Orientering om driften af caféen i Seniorhuset IP Schmidt.
Præsentation af Centerbestyrelsen for det kommende år.
Valg af 2 bilagskontrollanter
Valg af 1 suppleant for bilagskontrollant.
Indkomne forslag behandles.
Eventuelt.

Valg af personer under pkt. 9 og 10 gælder for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Centerbestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabs- mødet. Forslagene skal være skriftlige. Indkomne forslag fremsendes som e-mail: neteper@gmail.com til formanden Per Antonsen. Forslagene opsættes ved Informationen i Seniorhuset IP Schmidt til videre orientering senest 7 dage inden repræsentantskabsmødet.

Kun foreninger, der er medlem af foreningen Seniorhuset IP Schmidt har stemmeret (3 stemmer pr. forening), men alle brugere har taleret til repræsentantskabsmødet og er meget velkomne til at deltage.
Foreninger, der ønsker at blive medlem af Seniorhuset, skal indsende deres ønske senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Centerbestyrelsen

MEDLEMSFORENINGER I SENIORHUSET I.P. SCHMIDT
Pr. 19. februar 2019

Brugerrådet på I.P. Schmidt
Danske Seniorer
Diabetesforeningen
Fredericia Bridgeklub
Fredericia Frimærkeklub
Fredericia Fæstnings Tarokklub
Hjerteforeningen
Pensionistforeningen af 1938
Seniorrådet
Tirsdagsklubben
Ældre Sagen
Bridgeklubben Fæstningen
Gigtforeningen